T01

03

Rơle thời gian và nguyên lý hoạt động

Rơ le thời gian là thiết bị có tiếp điểm (đóng lại hoặc mở ra) chậm hơn so với thời điểm nhận, dùng trong các sơ đồ bảo vệ và tự động, tr...

T01

03

Rơle thời gian là gì?

Rơle thời gian là một thiết dung để trì hoãn thời gian dựa trên các tiếp điểm được thiết kế trên rơle vàngười dung có thể điều chỉnh các ...

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo