Rơle thời gian là gì?

Đăng bởi Admin vào lúc 03/01/2020

RƠ LE THỜI GIAN LÀ GÌ ?

Rơle thời gian là một thiết dung để trì hoãn thời gian dựa trên các tiếp điểm được thiết kế trên rơle và dĩ nhiên người dung có thể điều chỉnh các tiếp điểm bằng tay một cách dễ dàng. Rơle thời gian có chức năng truyền tín hiệu giữa nhiều thiết bị với nhau.

NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA RƠ LE THỜI GIAN

Nguyên lí làm việc của các timer và rơle thời gian đều dựa và các tiếp điểm / cặp tiếp điểm ON DELAY – OFF DELAY để tuần hoàn nguyền điện sử dụng liên tục và ngắt lúc cần thiết.

Kết quả hình ảnh cho role thời gian

Kết quả hình ảnh cho RƠ LE THỜI GIAN CƠ

OFF DELAY

Khi nguồn dây của rơ le thời gian được cấp điện OFF DELAY, trạng thái này được tác động và hoạt động tức thì.

Khi cuộn dây ngừng cấp điện, các tiếp điểm hoạt động được trở về trạng thái ban đầu .

Các tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển về trạng thái ban đầu

ON DELAY:

Khi cuộng dây được cấp điện ON DELAY, các tiếp điểm không được tính trạng thái tức thì ( nó được đóng hở ra, hở đóng lại thường xuyên ), các tiếp điểm tác động có tính thời gian không đổi. Sau một khoảng thời gian được xác định, các tiếp điểm tác động sẽ chuyển đổi và duy trì trạng thái vừa chuyển đổi.

Khi nguồn dây bị ngừng cấp điện, các tiếp điểm trược trở về ban đầu ( trạng thái ban đầu).

CÁC LOẠI RƠ LE THỜI GIAN

Dưới đây là các loại rơ le thời gian từ hãng

CHINT chắc hắn không quá xa lạ với người dùng hiện nay.

  • RƠ LE THỜI GIAN CƠ
  • RƠ LE THỜI GIAN ĐIỆN TỬ
  • RƠ LE THỜI GIAN 24H ( TIMER 24H CAMSCO )

​Nguồn biên soạn

 

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo