Hyundai MCB (Miniature Circuit Breaker)

Thương hiệu: Hyundai

Liên hệ
APTOMAT TÉP MCB Các dòng sản phẩm chính: HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2 HiBD63-N: 6kA; 1~63A HiBD63H: 10kA; 1~63A HiBD125: 10kA; 63~125A ​ APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB HiRC: 1P+N, 3P+N;...

APTOMAT TÉP MCB

  • Các dòng sản phẩm chính: HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO
  • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
  • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
  • Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
  • HiBD63-N: 6kA; 1~63A
  • HiBD63H: 10kA; 1~63A
  • HiBD125: 10kA; 63~125A

APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB

  • HiRC: 1P+N, 3P+N; 16~63A (10-500mA)
  • HiRO40:1P+N; 1~40A (10-500mA)

Download catalog Aptomat Tép MCB

 

HIBD63-N HIBD63 HIDB63H HIBD125 (EC) Theo tiêu chuẩn IEC
FACTORY TEST HIBD63-N       HHI TEST

 

 

Chứng nhận phân phối

0913253380