Hyundai MCB (Miniature Circuit Breaker)

Thương hiệu: Hyundai

Liên hệ
APTOMAT TÉP MCB HYUNDAI Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2 HiBD63-N: 6kA; 1~63A HiBD63H: 10kA; 1~63A HiBD125: 10kA; 63~125A 2. Các dòng sản phẩm: HGD63N, HGD63H, HGD125, HRO, HRC Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60898-1 HGD63N: 6kA; 6~63A HGD63H: 10kA; 6~63A HGD125: 10kA; 80~125A APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB, RCBO HYUNDAI HiRC: 1P+N, 3P+N; 16~63A (10~500mA) HiRO40:1P+N; 1~40A (10~500mA) HRC: 1P+N, 3P +N ; 16~100A (10~500mA) HRO63: 1P+N, 3P+N (10~500mA) Quý khách vui lòng xem chi tiết sản phẩm dưới đây: Download catalog Aptomat Tép MCB (HIBD) Download catalog Aptomat Tép MCB (HGD) Catalog có...

APTOMAT TÉP MCB HYUNDAI

 1. Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO
 • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
 • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
 • HiBD63-N: 6kA; 1~63A
 • HiBD63H: 10kA; 1~63A
 • HiBD125: 10kA; 63~125A

2. Các dòng sản phẩm: HGD63N, HGD63H, HGD125, HRO, HRC

 • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
 • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60898-1
 • HGD63N: 6kA; 6~63A
 • HGD63H: 10kA; 6~63A
 • HGD125: 10kA; 80~125A

APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB, RCBO HYUNDAI

 • HiRC: 1P+N, 3P+N; 16~63A (10~500mA)
 • HiRO40:1P+N; 1~40A (10~500mA)
 • HRC: 1P+N, 3P +N ; 16~100A (10~500mA)
 • HRO63: 1P+N, 3P+N (10~500mA)

Quý khách vui lòng xem chi tiết sản phẩm dưới đây:

Download catalog Aptomat Tép MCB (HIBD)

Download catalog Aptomat Tép MCB (HGD)

Catalog có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông số kỹ thuật sản phẩm với Nhà phân phối (nếu cần).

HIBD63-N HIBD63 HIDB63H HIBD125 (EC) Theo tiêu chuẩn IEC
FACTORY TEST HIBD63-N       HHI TEST

 

 

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo