Hyundai MCB (Miniature Circuit Breaker)

Thương hiệu: Hyundai

Liên hệ
APTOMAT TÉP MCB HYUNDAI Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2 HiBD63-N: 6kA; 1~63A HiBD63H: 10kA; 1~63A HiBD125: 10kA; 63~125A 2. Các dòng sản phẩm: HGD63N, HGD63H, HGD125, HRO, HRC Số...

APTOMAT TÉP MCB HYUNDAI

 1. Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO
 • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
 • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
 • HiBD63-N: 6kA; 1~63A
 • HiBD63H: 10kA; 1~63A
 • HiBD125: 10kA; 63~125A

2. Các dòng sản phẩm: HGD63N, HGD63H, HGD125, HRO, HRC

 • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
 • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60898-1
 • HGD63N: 6kA; 6~63A
 • HGD63H: 10kA; 6~63A
 • HGD125: 10kA; 80~125A

APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB, RCBO HYUNDAI

 • HiRC: 1P+N, 3P+N; 16~63A (10~500mA)
 • HiRO40:1P+N; 1~40A (10~500mA)
 • HRC: 1P+N, 3P +N ; 16~100A (10~500mA)
 • HRO63: 1P+N, 3P+N (10~500mA)

Quý khách vui lòng xem chi tiết sản phẩm dưới đây:

Download catalog Aptomat Tép MCB (HIBD)

Download catalog Aptomat Tép MCB (HGD)

HIBD63-N HIBD63 HIDB63H HIBD125 (EC) Theo tiêu chuẩn IEC
FACTORY TEST HIBD63-N       HHI TEST

 

 

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo