Hyundai MCB (Miniature Circuit Breaker)

Thương hiệu: Hyundai

Liên hệ
APTOMAT TÉP MCB Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2 HiBD63-N: 6kA; 1~63A HiBD63H: 10kA; 1~63A HiBD125: 10kA; 63~125A Loại thanh cài - Đạt tiêu chuẩn IEC60898-1: HGD63N, HGD63H,HGD125 ...

APTOMAT TÉP MCB

 1. Các dòng sản phẩm : HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO
 • Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
 • Đường cong đặc tuyến: B, C, D
 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
 • HiBD63-N: 6kA; 1~63A
 • HiBD63H: 10kA; 1~63A
 • HiBD125: 10kA; 63~125A
 1. Loại thanh cài - Đạt tiêu chuẩn IEC60898-1: HGD63N, HGD63H,HGD125
 • Số cực: 1, 2, 3, 4, 1P+N, 3P+N

APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB

 • HiRC: 1P+N, 3P+N; 16~63A (10-500mA)
 • HiRO40:1P+N; 1~40A (10-500mA)

Download catalog Aptomat Tép MCB (HIBD)

Download catalog Aptomat Tép MCB (HGD)

HIBD63-N HIBD63 HIDB63H HIBD125 (EC) Theo tiêu chuẩn IEC
FACTORY TEST HIBD63-N       HHI TEST

 

 

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo