Aptomat được phân loại như thế nào

Đăng bởi Admin vào lúc 03/01/2020

Aptomat được phân loại như thế nào?

 

1/ Phân loại theo cấu tạo:

Kết quả hình ảnh cho aptomat dạng khối MCCB và MCB

- Aptomat dạng tép MCB (Miniature Circuit Breaker): bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

- Aptomat dạng khối MCCB (Moulded Case Circuit Breaker): bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

2/ Phân loại theo chức năng:

Hình ảnh có liên quan

- Aptomat thường (bảo vệ quá tải, ngắn mạch): MCB, MCCB

- Aptomat chống rò: RCCB (Residual Current Circuit Breaker – aptomat chống dòng rò dạng tép), RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection – aptomat chống dòng rò và bảo vệ quá tải dạng tép), ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker – aptomat chống dòng rò và bảo vệ quá tải dạng khối).

3/ Phân loại theo số pha / số cực:

Kết quả hình ảnh cho aptomat PHÂN LOẠI Phân loại theo số pha

- Aptomat 1 pha: 1 cực

- Aptomat 1 pha + trung tính (1P+N): 2 cực

- Aptomat 2 pha: 2 cực

- Aptomat 3 pha: 3 cực

- Aptomat 3 pha + trung tính (3P+N): 4 cực

- Aptomat 4 pha: 4 cực

4/ Phân loại theo dòng cắt ngắn mạch:

Kết quả hình ảnh cho aptomat Phân loại theo dòng cắt ngắn mạch:

- Dòng cắt thấp: thường dùng trong dân dụng. Ví dụ MCCB NF125-CV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 10kA.

- Dòng cắt tiêu chuẩn: thường dùng trong công nghiệp. Ví dụ MCCB NF125-SV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 30kA.

- Dòng cắt cao: thường dùng trong công nghiệp và các ứng dụng đặc biệt. Ví dụ MCCB NF125-HV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 50kA.

5/ Phân loại theo khả năng chỉnh dòng:

Kết quả hình ảnh cho aptomat Phân loại theo khả năng chỉnh dòng:

- Aptomat có dòng định mức không đổi. Ví dụ MCCB NF400-SW 3P 400A của Mitsubishi có dòng định mức 400A không thay đổi được.

- Aptomat chỉnh dòng định mức. Ví dụ MCCB NF400-SEW 3P 400A của Mitsubishi có dòng định mức điều chỉnh được từ 200A - 400A

Một số dòng sản phẩm Aptomat (MCB, MCCB) thông dụng trên thị trường:

  • MCB - Aptomat dạng tép Mitsubishi (Cầu dao tự động dạng tép Mitsubishi)
  • MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi (Cầu dao tự động dạng khối Mitsubishi)
  • MCB - Aptomat dạng tép LS (Cầu dao tự động dạng tép LS)
  • MCCB - Aptomat khối LS (Cầu dao tự động dạng khối LS)
  • ACTI9 MCB - Aptomat dạng tép Schneider (Cầu dao tự động dạng tép Schneider)
  • MCCB - Aptomat dạng khối Schneider (Cầu dao tự động dạng khối Schneider)

​Nguồn biên soạn

Chứng nhận phân phối

0913253380
zalo