Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG GIÁ MÁY CẮT ACB HYUNDAI 2018 (ACB HYUNDAI)

Bảng giá Máy cắt không khí ACB Hyundai áp dụng 15/06/2017

(Đơn giá chưa bao gồm VAT)

Mã hàng In (A) Icu(kA) Đơn giá(VND)
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ - ACB 3P UAS type, loại cố định
UAS06A 3H M2C2S250T 630A 65 42,000,000
UAS08A 3H M2C2S250H 800A 65 42,500,000
UAS10A 3H M2C2S250J 1000A 65 44,000,000
UAS12A 3H M2C2S250K 1250A 65 46,000,000
UAS16A 3H M2C2S250L 1600A 65 48,000,000
UAS20B 3H M2C2S250M 2000A 85 60,000,000
UAS25B 3H M2C2S250N 2500A 85 66,000,000
UAS32B 3H M2C2S250P 3200A 85 76,500,000
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ - ACB 3P UAN type, loại cố định
UAN06A 3H M2C2S250T 630A 85 45,500,000
UAN08A 3H M2C2S250H 800A 85 47,000,000
UAN10A 3H M2C2S250J 1000A 85 48,000,000
UAN12A 3H M2C2S250K 1250A 85 50,000,000
UAN16A 3H M2C2S250L 1600A 85 52,000,000
UAN20A 3V M2C2S250M 2000A 85 57,000,000
UAN20B 3H M2C2S250M 2000A 100 65,000,000
UAN25B 3H M2C2S250N 2500A 100 75,000,000
UAN32B 3H M2C2S250P 3200A 100 95,000,000
UAN40B 3H M2C2S250Q 4000A 100 101,000,000
UAN40C 3H M2C2S250Q 4000A 100 130,000,000
UAN50C 3H M2C2S250S 5000A 100 144,000,000
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ -ACB 4P UAS type, loại cố định
UAS06A 4H M2C2S250T 630A 65 49,000,000
UAS08A 4H M2C2S250H 800A 65 49,500,000
UAS10A 4H M2C2S250J 1000A 65 50,000,000
UAS12A 4H M2C2S250K 1250A 65 53,000,000
UAS16A 4H M2C2S250L 1600A 65 54,000,000
UAS20B 4H M2C2S250M 2000A 85 68,000,000
UAS25B 4H M2C2S250N 2500A 85 72,000,000
UAS32B 4H M2C2S250P 3200A 85 81,000,000
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ - ACB 4P UAN type, loại cố định
UAN06A 4H M2C2S250T 630A 85 54,000,000
UAN08A 4H M2C2S250H 800A 85 54,500,000
UAN10A 4H M2C2S250J 1000A 85 55,000,000
UAN12A 4H M2C2S250K 1250A 85 58,000,000
UAN16A 4H M2C2S250L 1600A 85 60,000,000
UAN20A 4V M2C2S250M 2000A 85 65,000,000
UAN20B 4H M2C2S250M 2000A 100 77,000,000
UAN25B 4H M2C2S250N 2500A 100 90,000,000
UAN32B 4H M2C2S250P 3200A 100 112,000,000
UAN40C 4H M2C2S250Q 4000A 100 165,000,000
UAN50C 4H M2C2S250S 5000A 100 188,000,000
Phụ kiện ACB
Bộ bảo vệ thấp áp (UANS V_)
UVT Coil 1,250,000
UVT Time Delay Controller 2,990,000
Khóa liên động - Mechanical Interlock (UANS _)
Liên động 2 ACB ( cho A, B frame) 18,000,000
Liên động 3 ACB ( cho A, B frame) 30,000,000
In văn bản

Lượt truy cập