Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG GIÁ CÔNG TẮC TỪ, RƠ LE NHIỆT HYUNDAI 2018 (MC HYUNDAI)

Bảng giá Công tắc từ, Rơ le Nhiệt Hyundai áp dụng ngày 15/06/2017

(đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)

Mã hàng In(A) Công suất Đơn giá (VNĐ)
CONTACTOR (AC Magnetic Contactor, 380VAC, 50Hz)
HGC9 11NS X --- 9A (1a1b) 4KW 275,000
HGC12 11NS X --- 12A(1a1b) 5.5KW 290,000
HGC18 11NS X --- 18A(1a1b) 7.5KW 400,000
HGC25 11NS X --- 25A(1a1b) 11KW 475,000
HGC32 22NS X --- 32A(2a2b) 15KW 690,000
HGC40 22NS X --- 40A(2a2b) 18.5KW 850,000
HGC50 22NS X --- 50A(2a2b) 22KW 940,000
HGC65 22NS X --- 65A(2a2b) 30KW 1,190,000
HGC75 22NS X --- 75A(2a2b) 37KW 1,500,000
HGC85 22NS X --- 85A(2a2b) 45KW 1,750,000
HGC100 22NS X --- 100A(2a2b) 55KW 2,150,000
CONTACTOR (AC/DC Magnetic Contactor)
HGC115 22NS F --- 115A(2a2b) 60KW 2,700,000
HGC130 22NS F --- 130A(2a2b) 65KW 2,750,000
HGC150 22NS F --- 150A(2a2b) 75KW 3,500,000
HGC185 22NS F --- 185A(2a2b) 90KW 4,600,000
HGC225 22NS F --- 225A(2a2b) 132KW 5,300,000
HGC265 22NS F --- 265A(2a2b) 147KW 7,700,000
HGC300 22NS F --- 300A(2a2b) 160KW 8,000,000
HGC400 22NS F --- 400A(2a2b) 220KW 9,100,000
HGC500 22NS F --- 500A(2a2b) 250KW 16,150,000
HGC630 22NS F --- 630A(2a2b) 330KW 19,200,000
HGC800 22NS F --- 800A(2a2b) 400KW 24,250,000
RƠ LE NHIỆT Dải dòng Đơn giá (VNĐ)
HGT18K (cho HGC9 ~ 18) 0.12 - 0.18A, 0.18 - 0.26A,0.25 - 0.35A, 0.34 - 0.5A,0.5 - 0.7A, 0.6 - 0.9A, 0.8 - 1.2A, 1.1 - 1.6A, 1.5 - 2.1A, 2 - 3A, 2.8 - 4.2A, 3 - 5A, 4 - 6A, 5.6 - 8A, 6 - 9A, 8 - 12A, 12 - 18A 230,000
HGT40K (cho HGC25~40) 8 - 12A, 12 - 18A,15 - 22A, 17 - 25A, 22 - 32A, 28-40A 290,000
HGT65K (cho HGC50~65) 17 - 25A, 22-32A, 28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A 590,000
HGT100K (cho HGC75~100 ) 28 - 40A,34 - 50A, 45 - 65A, 52 - 75A, 59 - 85A, 70-100A 850,000
HGT150K(cho HGC115~150) 48 - 80A, 69 - 115A, 78 - 130A, 90 - 150A 1,650,000
HGT265K (cho HGC185~265) 90 - 150A, 111 - 185A, 135 - 225A, 159 - 265A 2,200,000
HGT500K (cho HGC300~500) 159 - 265A,180 - 300A, 240 - 400A, 300-500A 3,200,000
UTH800K (cho HGC630, 800) 378 - 630A, 480 - 800A 6,250,000
CAPACITOR SWITCHING UNIT (Phụ kiện Contactor khi sử dụng cho đóng cắt tụ bù)
HGCCU40 10N (1NO) dùng cho HGC9 ~ 40 390,000
HGCCU40 01N (1NC) 390,000
HGCCU100 10N (1NO) dùng cho HGC50 ~ 100 405,000
HGCCU100 01N (1NC) 405,000

 

In văn bản

Lượt truy cập