Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG GIÁ CÁC MỤC HÀNG THÔNG DỤNG HYUNDAI

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ (VND)
HGM50E-F 2P 560,000
HGM100E-F 2P 700,000
HGM125E-F 2P 830,000
HGM250E-F 2P 1,455,000
HGM400E-F 2P 3,500,000
HGM50E-F 3P 660,000
HGM50S-F 3P 680,000
HGM50H-F 3P 810,000
HGM100E-F 3P 900,000
HGM100H-F 3P 950,000
HGM100L-F 3P 980,000
HGM125E-F 3P 935,000
HGM125S-F 3P 950,000
HGM125H-F 3P 1,150,000
HGM250S-F 3P 1,750,000
HGM250H-F 3P 1,850,000
HGM250L-F 3P 2,200,000
HGM400E 3P 4,150,000
HGM400S 3P 4,550,000
HGM400E-F 3P 4,200,000
HGM400S-F 3P 4,600,000
HGM400H-F 3P 4,750,000
HGM630E-F 3P 8,700,000
HGM630S-F 3P 9,700,000
HGM630H-F 3P 9,900,000
HGM800S-F 3P 9,600,000
HGM800H-F 3P 10,200,000
HGP400S-H 3P 6,720,000
HGP630S-H 3P 12,800,000
HGP800S-H 3P 14,500,000
UMB30RA 2P 98,000
UDB30S 2P 375,000
UDB50S 2P 435,000
UDB30S 3P 505,000
UDB50S 3P 550,000
UPB400S 3P 13,300,000
UPB630S 3P 14,500,000
UCB1000S 3P 23,000,000
UCB1250S 3P 24,500,000
UCB1600S 3P 48,500,000
AUX 10GM C1 (HMG30~250) 250,000
AUX 40GM (HMG400/ 800) 350,000
ALT 10GM (HMG30~250) 250,000
ALT 40GM (HGM400/ 800) 350,000
SHT 10GM (HMG30~250) 450,000
SHT 40GM (HMG400/ 800) 690,000
UVT 10GM (HGM30~250) 1,200,000
UVT 40GM (HGM400/ 800) 1,200,000
TFG 10GM/ 12GM/ 25GM 500,000
TFG 40GM/ 80GM 1,130,000
TFH 10GM/ 12GM/ 25GM 650,000
TFH 40GM/ 80GM 1,320,000
MOT 25GM 6,300,000
MOT 40GM 9,300,000
In văn bản

Lượt truy cập