Đang tải... Vui lòng chờ...

BẢNG GIÁ APTOMAT HYUNDAI 2018 (MCCB HYUNDAI)

Bảng giá Aptomat Hyundai áp dụng ngày 15/06/2017

(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)

Mã hàng In(A) Icu Đơn giá(VND)
MCCB 2P - Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)
HGM50E-F 2P 16-20-25-32-40-50A 35kA 560,000
HGM100E-F 2P 63-75-100A 35kA 700,000
HGM125E-F 2P 75-100-125A 50kA 830,000
HGM250E-F 2P 125~250A 50kA 1,455,000
HGM400E-F 2P 300/350/400A 50kA 3,500,000
MCCB 3P - Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~ 250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)
HGM50E-F 3P 16-20-25-32-40-50A 16kA 660,000
HGM50S-F 3P 16-20-25-32-40-50A 20kA 680,000
HGM50H-F 3P 16-20-25-32-40-50A 38kA 815,000
HGM100E-F 3P 63-75-100A 16kA 900,000
HGM100H-F 3P 63-75-100A 26kA 950,000
HGM100L-F 3P 63-75-100A 30kA 980,000
HGM125E-F 3P 75-100-125A 20kA 935,000
HGM125S-F 3P 75-100-125A 26kA 950,000
HGM125H-F 3P 75-100-125A 38kA 1,170,000
HGM250S-F 3P 125~250A 26kA 1,750,000
HGM250H-F 3P 125~250A 38kA 1,850,000
HGM250L-F 3P 125~250A 55kA 2,200,000
HGM400E 3P (*) 250A 45kA 4,150,000
HGM400S 3P (*) 250A 65kA 4,550,000
HGM400E-F 3P 300-350-400A 45kA 4,200,000
HGM400S-F 3P 300-350-400A 65kA 4,600,000
HGM400H-F 3P 300-350-400A 85kA 4,750,000
HGM630E-F 3P 500-630 45kA 8,700,000
HGM630S-F 3P 500-630 65kA 9,700,000
HGM630H-F 3P 500-630 85kA 9,900,000
HGM800S-F 3P 700-800A 65kA 9,600,000
HGM800H-F 3P 700-800A 85kA 10,200,000
MCCB 3P - Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) và chỉnh dòng ngắn mạch INST (magnetic)
HGP400S-H 3P 300-350-400A 85kA 6,720,000
HGP630S-H 3P 500-630A 85kA 12,800,000
HGP800S-H 3P 700-800A 85kA 14,500,00
APTOMAT- MCCB 2P
UMB30RA 2P 15-20-30A 1.5kA 98,000
UDB30S 2P 10-15-20-30A 5kA 375,000
UDB50S 2P 40-50A 5kA 435,000
APTOMAT- MCCB 3P
UDB30S 3P 10-15-20-30A 2.5kA 510,000
UDB50S 3P 40-50A 2.5kA 550,000
APTOMAT- MCCB 3P, Chỉnh dòng Electronic
UPB400S 3P 200~400A 85kA 13,300,000
UPB630S 3P 320~630A 85kA 14,500,000
UCB1000S 3P 505~1000A 100kA 23,000,000
UCB1250S 3P 630~1250A 100kA 24,500,000
UCB1600S 3P 640~1600A 65kA 48,500,000
MCCB 4P - Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~250AF (0.8-0.9-1*In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1*In)
HGM60E -F 4P 16~63A 16kA 1,050,000
HGM60S -F 4P 16~63A 20kA 1,250,000
HGM60H -F 4P 16~63A 26kA 1,350,000
HMG100S -F 4P 75-100A 20kA 1,350,000
HMG100H -F 4P 75-100A 26kA 1,400,000
HMG100L -F 4P 75-100A 30kA 1,500,000
HMG125E -F 4P 100-125A 20kA 1,850,000
HMG125H -F 4P 100-125A 38kA 1,900,000
HMG250E -F 4P 125~250A 20kA 2,750,000
HMG250S -F 4P 125~250A 26kA 2,850,000
HMG250H -F 4P 125~250A 38kA 3,050,000
HMG400E 4P (*) 250A 45kA 5,900,000
HMG400S 4P (*) 250A 65kA 6,000,000
HMG400E -F 4P 300-350-400A 45kA 5,950,000
HMG400S -F 4P 300-350-400A 65kA 6,100,000
HMG400H -F 4P 300-350-400A 85kA 6,200,000
HMG630E -F 4P 500-630 45kA 10,500,000
HMG630S -F 4P 500-630 65kA 11,000,000
HMG630H -F 4P 500-630 85kA 12,000,000
HMG800S -F 4P 700-800A 65kA 12,000,000
HMG800H -F 4P 700-800A 85kA 12,500,000
APTOMAT- MCCB 4P, Chỉnh dòng Electronic
UCB1000S 4P 500~1000A 100kA 31,000,000
UCB1250S 4P 630~1250A 100kA 33,500,000

 

Bảng giá Phụ kiện Aptomat Hyundai

Phụ kiện Mã hàng Đơn giá (VND)
Phụ kiện HG -MCCB
Aux. Switch AUX 10GM C1 (HMG30~250) 250,000
AUX 40GM (HMG400/ 800) 350,000
Alarm Switch ALT 10GM (HMG30~250) 250,000
ALT 40GM (HGM400/ 800) 350,000
Shunt Trip SHT 10GM (HMG30~250) 450,000
AC200~230V/380~415V SHT 40GM (HMG400/ 800) 690,000
Under VoltageTrip UVT 10GM (HGM30~250) 1,200,000
AC200~230V/380~415V UVT 40GM (HGM400/ 800) 1,200,000
Tay xoay (gắn trực tiếp) TFG 10GM/ 12GM/ 25GM 500,000
TFG 40GM/ 80GM 1,130,000
Tay xoay (loại nối dài) TFH 10GM/ 12GM/ 25GM 650,000
TFH 40GM/ 80GM 1,320,000
Motor (MOT) MOT12GM/ 25GM (HGM125/250) 6,300,000
MOT40GM (HGM400) 9,300,000
MOT80GM (HGM630/800) 10,500,000
Tấm chắn pha TQQ10GM3 (HGM100/125) 43,000
TQQ25GM3 (HGM250) 55,000
TQQ40GM3 (HGM400~800) 185,000
Bus bar TBB25GM3S (HGM250) 290,000
TBB40GM3S (HGM400) 750,000
TBB80GM3S (HGM630/800) 1,650,000
Nắp đầu cực TCF (**)
Khoá (Padlock) PLD (**)
Phụ kiện U-MCCB
Tiếp điểm AUX/ALT UCB1000~1250S/L 720,000
Shunt Trip (SHT) UCB1000~1250S/L 1,500,000
Under Voltage Trip UCB1000~1250S/L 750,000
Motor (MOT) UCB1000~1250S/L 9,980,000
In văn bản

Lượt truy cập